Aktualności

DODATEK WĘGLOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000 zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

DRUK WNIOSKU DO POBRANIA

Więcej informacji dotyczących nowej formy pomocy pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Nowy okres zasiłkowy obowiązuje od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzewniu oraz w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia od 1 lipca 2022 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres zasiłkowy 2022/2023 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za 2021 rok z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

SPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”

19 kwietnia 2022

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami. kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, rodziny w których przyszło na świat ciężko chore dziecko mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo na wniosek w/w osób. Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy:

Więcej „SPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM””