Aktualności

RODZINA WSPIERAJĄCA

7 marca 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Więcej „RODZINA WSPIERAJĄCA”

SYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

16 lutego 2022

W związku z przystąpieniem przez Gminę Rzewnie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłaszamy nabór uczestników do ww. Programu.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

Więcej „SYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

INFORMACJA O PROGRAMACH RZĄDOWYCH 500+ I RKO

2 lutego 2022

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje programy rządowe – Rodzina 500 plus oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz o rodzinnym kapitale opiekuńczym ustaliły, że to właśnie ZUS będzie realizować te programy, tj. przyjmować wnioski (wyłącznie elektronicznie), ustalać prawo i wypłacać świadczenia.

Więcej „INFORMACJA O PROGRAMACH RZĄDOWYCH 500+ I RKO”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEWNIU INFORMUJE

logo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEWNIU INFORMUJE

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA W TERMINIE:

 DLA OSÓB W WIEKU OD 18 DO 55 LAT:

15 CZERWCA 2021 R. W GODZ. 13.00 – 16.00

DLA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 55 LAT ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

16 CZERWCA 2021 R. W GODZ. 09.00 – 12.00

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA ORAZ O ZACHOWANIU 1,5 M ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY OSOBAMI OCZEKUJĄCYMI NA ODBIÓR ŻYWNOŚCI

Grażyna Niezgoda

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

11 marca 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu realizuje Program Wspieraj Seniora. Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, zrealizowanie recept, załatwienie prostych spraw urzędowych, itp. 

Więcej „PROGRAM WSPIERAJ SENIORA”