Świadczenie Wychowawcze 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku
życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze wynosi
500 złotych miesięcznie na każde dziecko.
W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy
dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia
wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia
przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się
przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia
wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Na jaki okres przyznawane jest świadczenie wychowawcze?
Obecny okres 2019/2021 od 1 lipca 2019 r. do 31 maj 2021 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rzewniu i pod numerem telefonu 29 7613477 oraz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, który obowiązuje od 1 lipca 2019:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

W trosce o Państwa wygodę zachęcamy do składania wniosków do ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) drogą elektroniczną.

UWAGA!

Przyznanie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) nie wymaga wydania decyzji.
Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana do wnioskodawcy na adres poczty
elektronicznej podanej we wniosku.

Autor: Grażyna Niezgoda