Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu                

Kierownik, świadczenie rodzinna, 500+: tel./fax 29 761 34 77

Pracownicy socjalni: tel. 29 767 30 11

Adres e-mail: ops@ugrzewnie.pl

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu jest jednostką organizacyjną Gminy Rzewnie. Terenem działania jest gmina wiejska Rzewnie.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych przepisach, dotyczące ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, a w szczególności:

 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych ustawą o pomocy społecznej,
 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • Pobudzenia społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • Prowadzenie fachowej działalności socjalnej ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom celem odzyskiwania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • Organizowanie poradnictwa socjalnego i usług opiekuńczych,
 • Zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
 • Rozwijanie innych form pomocy i samopomocy społecznej,
 • Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminy Rzewnie
Autor: Grażyna Niezgoda