Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu                

Kierownik, świadczenie rodzinna, 500+: tel./fax 29 761 34 77

Pracownicy socjalni: tel. 29 767 30 11

Adres e-mail: ops@ugrzewnie.pl

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu jest jednostką organizacyjną Gminy Rzewnie. Terenem działania jest gmina wiejska Rzewnie.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych przepisach, dotyczące ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, a w szczególności:

Autor: Grażyna Niezgoda