„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Gmina Rzewnie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Rzewnie/Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki […]

Rodo

Pliki do pobrania

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępnościUrząd Gminy Rzewnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gminie Rzewnie. Data publikacji strony internetowej: 2020-04-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.Strona internetowa jest częściowo zgodna z […]