ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Gmina Rzewnie przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Gmina Rzewnie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Rzewnie/Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki […]