ANKIETA DOT. POTRZEBY UTWORZENIA DZIENNEGO KLUBU SENIORA

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy poznać Państwa oczekiwania i preferencje dotyczące usług społecznych świadczonych lokalnej społeczności, tak aby dostosować je do Państwa indywidualnych potrzeb.

Dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i złożenie jej do OPS w Rzewniu do 24 maja 2024 r.

Poniżej prezentujemy wstępne założenia projektu, który w całości będzie bezpłatny:

  1. Opieka w Dziennym Klubie Seniora (DKS) w godz. 7.00 – 15.00
  2. wsparcie w zakresie usług społecznych zaspokajających potrzeby życiowe: m.in. zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu,
  3. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w DKS,
  4. udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych, wspierających ruchowo,
  5. udział w zajęciach kulturalnych i towarzyskich (udział w spotkaniach okolicznościowych na terenie Gminy)
  6. udział w zajęciach fizjoterapeutycznych

W ramach opieki oferujemy bezpłatny dowóz uczestników na zajęcia do DKS i do domu po zajęciach, wyżywienie w trakcie zajęć, opieka fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego.