WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN "ZA ŻYCIEM"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2022

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami. kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, rodziny w których przyszło na świat ciężko chore dziecko mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo na wniosek w/w osób. Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy:

  • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne;
  • zapoznanie kobiety i/lub rodziny z Informatorem dotyczącym możliwości wsparcia;
  • opracowanie wspólnie z kobietą i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia;
  • poradnictwo w zakresie zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
  • poradnictwo w zakresie zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  • występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Osoby spełniające wymogi zawarte w Ustawie „Za życiem” i chcące skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny mogą złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzewniu.

Wniosek do pobrania.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/