ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu informuje, że Gmina Rzewnie przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

 Szczegółowe informacje zaprezentowane zostały w poniższych załącznikach.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2